Anderssille on kertynyt viimeisen 10 vuoden aikana vahva kokemus digitaalisista palveluista, asiakkaan liiketoimintaprosessien sähköistämisestä sekä monimutkaisista integraatioista. Nyt olemme laajentamassa asiantuntijakenttäämme myös toiminnanohjausjärjestelmien suunnittelun ja kehityksen puolelle. Anders on solminut kumppanuuden Odoo:n kanssa, joka on avoimeen lähdekoodiin perustuva toiminnanohjausjärjestelmä.

Anders on liiketoimintaprosessien sähköistämisen ammattilainen ja asiantuntijamme ovat perehtyneitä automaatioon, integraatioihin ja järjestelmäkehitykseen. Asiantuntijapalveluiden laajentamisen myötä mahdollistetaan Andersin entistä kokonaisvaltaisempi ratkaisuiden tuottaminen yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme avoimien lähdekooditeknologioiden kanssa tekee yhteistyön ODOOn kanssa saumattomaksi ja avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä on luonnollinen lisä osaamiskentäämme.

Odoo on maailman nopeimmin laajenevia toiminnanohjausjärjestelmiä

Odoo on moderni liiketoimintasovellus joka sopii monelle eri toimialalle. Odoosta löytyy 30 perusmodulia ja niiden lisäksi yli 4500 aplikaatiota monenlaisiin liiketoiminnan sähköistämisen haasteisiin. Lisäksi sovellus on täysin räätälöitävissä tukemaan yrityksen liiketoiminnan prosesseja, mikä voi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan tietylle toimialalle suunnitellun aplikaation aktivointia. Laajempaan asiakaskohtaiseen tarpeeseen voidaan sovelluksen avulla lähteä helposti kehittämään myös räätälöitävää ratkaisua, mihin Anderssilta löytyy jo entuudestaan runsaasti kokemusta. Modulaarisuutensa ansiosta Odoo on otettavissa käyttöön vaiheittain ja se skaalautuu yhdestä käyttäjästä satojen tuhansien käyttäjien ratkaisuun. Lisää tietoa Odoosta löydät Palvelut-sivultamme.

Odoo on avoimen lähdekoodin järjestelmä, mikä tarkoittaa yritykselle kustannussäästöä, nopeamman kehityssyklin verrattuna perinteisiin toiminnanohjausratkaisuihin sekä parantunutta turvallisuutta. Luotamme vahvasti avoimen lähdekoodin ratkaisuihin, koska ne tarjoavat toimittajasta riippumattoman alustan ja maailmanlaajuisen kehittäjäyhteisön sekä edustavat yleisesti ottaen korkeaa tietoturvatasoa.

Uudella vahvistuksellamme Tomi Tolosella, Head of Enterprise Solutions, on liki kahdenkymmenen vuoden kokemus toiminnanohjausjärjestelmistä ja hänen kokemuksena Odoo-palvelukumppanista on pelkästään positiivista:

Odoo on enemmän kuin toiminnanohjaus. Odoo on markkinoiden monipuolisin ERP ja CRM ratkaisu, jossa on saatavilla avoimen lähdekoodin edut sekä Enterprise tason palvelu samassa tuotteessa. Odoo voidaan ottaa käyttöön vaiheittain ja se skaalautuu liiketoiminnan tarpeiden mukaan, mikä tekee siitä joustavan kaikenkokoisille yrityksille ja toimialasta riippumattoman.

Tomi Tolonen, Head of Enterprise Solutions

Odoo lyhyesti

  • 950 Kumppania maailmanlaajuisesti
  • 3.7 miljoonaa käyttäjää
  • 30 Perusmodulia ja 4500 aplikaatiota
  • Aktiivinen ja kasvava kehittäjäyhteisö
  • Community ja Enterprise malli

Tomi on toiminnanohjauskonsultaation piinkova ammattilainen ja hän tullut Andersille vastaamaan erityisesti toiminnanohjaukseen liittyvien projektien johtamisesta.

Odoo-sovelluksia yrityksen eri tarpeisiin

Asiakkuudenhallinta
Asiakkuudenhallintajärjestelmällä hallitset koko myyntiprosessin vihjeestä myyntisopimukseen. Järjestelmällä on helppo hoitaa ja kirjata asiakaskontaktointi sekä asiakkaaseen liittyvät tapaamiset, soitot ja muut myyntitoimet.

Myynti-tilaus-laskutus
Tällä osajärjestelmällä hoidat tarjouskäsittelyn ja muunnat tarjoukset tilauksiksi sekä myynneiksi ja toimitat asiakkaalle laskut sähköisesti.

Markkinointi ja tapahtumat
Markkinoinnin osajärjestelmällä toteutat kampanjoita esimerkiksi sähköpostilla, teet asiakaskyselyitä ja hallitset markkinointitapahtumia kuten esimerkiksi tämän sivuston Tapahtumat -sivulla. Tapahtumat luodaan Odoo-järjestelmässä ja julkaistaan automaattisesti näillä Odoo-järjestelmällä toteutetuilla verkkosivuilla.

Ostot ja hankintatoimet
Ostotoiminnossa käsittelet ostotarjouspyynnöt ja tuotannon MRP- ostoehdotukset/tilaukset. Järjestelmä mahdollistaa sähköiset tarjouspyynnöt ja kommunikoinnin toimittajan kanssa. Ostojärjestelmä on integroitu taloushallintoon ja valmistukseen ja varastonhallintaan muiden osajärjestelmien tavoin.

Varasto ja logistiikka
Tällä toiminnolla hallitset useita varastopaikkoja, seuraat valmistuksen tapahtumia erä- tai sarja- numerokohtaisesti, ínventoit ja paljon, paljon muuta. Varastonhallinta tukee useita eri arvostusmalleja kuten painotettu keskihankintahinta tai FIFO.

Projektit ja asiantuntijapalvelut
Projektinhallinnalla keräät projektikohtaisen laskentatiedon muista osajärjestelmistä ja lasket projektikohtaisen katelaskelman. Odoolla on helppo hallita projekteihin liittyvät tehtävät ja tapahtumat. Voit myös kätevästi seurata projektien edistymistä Lista-, Kanban- tai Gantt -näkymistä.

Henkilöstö ja rekrytointi
Henkilöstöhallinnolla tehostat sisäistä ja ulkoista rekrytointiprosessia sekä varmistat oikean osaamisen organisaatiossa. Järjestelmä mahdollistaa tuntikirjaukset, poissaolojen/loma-aikojen hallinnan, työsopimusten ja osaamisprofiilien ylläpidon.

Taloushallinto ja kannattavuus
Odoo – taloushallinto sisältää ulkoisen ja sisäisen kirjanpidon, raportoinnin sekä reskontrat myyntisaatavien ja ostovelkojen hallintaan. Web-service maksuliikenneliittymällä hoidat sisään tulevat ja ulospäin lähtevät maksut sekä pankkitiliotteen käsittelyä.

Tuotanto ja valmistus
Odoo – MRP valmistustoiminto tukee hyvin tilaus / asiakas projekin valmistusta tekeviä yrityksiä. Järjestelmässä voi luoda hierarkisia tuoterakenteita, tuotantovaiheita, tuotantosoluja ja tehdä tuotannonsuunnittelua. Lisäksi valmistusohjelmisto tukee toimitusketjun ja alihankinnan hallintaa.

Lisää Odoosta täältä.

Jos olet pohtinut toiminnanohjausjärjestelmään siirtymistä tai koet vanhan olevan päivityksen tarpeessa, kannattaa olla yhteydessä Tomiin – hänellä laaja käsitys toiminnanohjausjärjestelmien eri vaihtoehdoista ja niiden sopivuudesta erilaisiin asiakastarpeisiin.

Mikko Kivistö,

Managing Director

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE