Turun kaupungin Hyvä arkiympäristö –hanke tuo kuntalaiset mukaan ideoimaan ja kehittämään kaupungin viihtyisyyttä. Se auttaa ratkaisemaan monia asioita kunnan sisällä. Palvelun kautta saadaan arvokasta paikallista ja alueellista tietoa kuntalaisilta sekä jaettua tietoa erityisesti nuorille kaupunkiympäristönsä kunnossapidosta sekä sen maksuista.

Hyvä arkiympäristö –hankkeen ensimmäisen vaiheen pilotointialueeksi valittiin Runosmäki, missä tutkittiin Runosmäen vanhuskeskuksen ympäristöä henkilökunnan, asukkaiden sekä vastaavien rakennuttajien kanssa. Seuraavassa vaiheessa Hyvä arkiympäristö –hanketta suunniteltiin nuorille ja mukaan palvelun suunnitteluun otettiin pelillisiä ominaisuuksia. Sen tavoitteena on kertoa yläaste- ja lukioikäisille nuorille kaupunkiympäristön kunnossapidosta, niiden maksuista ja opettaa heille budjetointia sekä keinoja vaikuttaa lähiympäristönsä viihtyisyyteen.

Anders Innovationsilla on ilo ja kunnia olla mukana suunnittelemassa ja kehittämässä hankkeita, jossa idea on ensiluokkainen. Toteutimme Hyvä arkiympäristö -hankkeelle pilotointivaiheen jälkeisen tuotantosovelluksen, jonka pääteknologioiksi valittiin ReactJS ja Django. Sovelluksen arkkitehtuuri on jaettu kahteen osaan; front-end, joka tarjoaa työpöytä- ja mobiilikäyttöliittymän julkiseen internetiin ja back-end, jossa hallitaan sisältöä ja joka tarjoaa API-rajapinnan front-endille.

Käyttämällä rajapintaa arkkitehtuurissa saavutetaan etu, joka mahdollistaa myös toteutukset esimerkiksi Android- ja iOS-mobiilikäyttöjärjestelmille. Yleisesti sovelluksen rakentamisessa on otettu huomioon sen käytettävyys myös muissa vastaavissa tarkoituksissa. Tuote on julkaistu avoimena lähdekoodina, joka mahdollistaa sen jatkokehittämisen ja hyödyntämisen myös muissa kunnissa sekä hankkeissa.

Suomen kuntatekniikan yhdistys myönsi Kuntatekniikan saavutus 2017 -palkinnon Turun kaupungin Hyvä arkiympäristö -hankkeelle 11. toukokuuta Jyväskylässä. Anders Innovations onnittelee koko Hyvä arkiympäristö –hankkeen tiimiä!

Lue aiheesta lisää Kuntatekniikka.fi-sivustolla >

Tomi Järvi
Software Developer

Lue myös miksi avoimen lähdekoodin kehityksellä kaikki voittavat ja miksi nykyaikainen kunta tekee ohjelmistohankkeet avoimella lähdekoodilla, ketterästi ja vahvalla yhteistyöllä.

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE