TIETOVIRTOJEN HALLINTA

Siirryttäessä 2020 vuosikymmenelle, on yrityksien datan määrä massiivinen sekä täynnä erilaisia informaatiovirtoja. Meidän ydinosaamistamme on ulkoisten datalähteiden integroiminen osaksi liiketoiminnan nykyisiä palveluita ja tiedon hyödyntäminen uusissa palvelukonsepteissa. Tuemme asiakkaidemme olemassa olevan datan rikastamista, hallinnassa, analysoinnissa ja visualisoinnissa.

Kotisivu  /  Tietovirtojen hallinta

INTEGRAATIOT

Yritysten sisäisten sekä ulkoisten järjestelmien välisen tiedon liikkuminen on digitaalisen tehokkuuden sekä saumattoman asiakaskokemuksen elinehto. Yrityksen ydinprosessien vaatimaa tietoa on usein hajallaan eri järjestelmissä ja niiden oikea-aikainen saatavuus prosessien polttoaineeksi muodostuu usein pullonkaulaksi. Muutoskyvyn ja joustavuuden vaatimus korostaa laadukkaiden järjestelmäintegraatioiden merkitystä entisestään.

Nykyaikainen verkostoitunut liiketoiminta vaatii usein myös merkittäviä toimialarajat tai sidosryhmät ylittäviä tietovirtoja. Näiden tietovirtojen hallinnassa voidaan hyödyntää moderneja APIen hallinnan ratkaisuja, joiden avulla pystytään avaamaan organisaation omaa dataa hallitusti sekä tietoturvallisesti.

PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT

Paikkatietojärjestelmiä (GIS = Geographic Information System) tarvitaan, kun halutaan esittää ja hallita maantieteellistä dataa. GIS-järjestelmien avulla luodaan todella visuaalisia ja käyttäjäystävällisiä verkkopalveluita, esimerkiksi alueellisten palveluiden tai luontoreittien havainnointiin. Paikkatiedon visualisointi on avuksi, kun liiketoiminnassa on alueellisia vaihteluita.

Meillä on kokemusta useista eri tason paikkatietojärjestelmäprojektista. GIS-teknologiat mahdollistavat tiedon tallentamisen, analysoinnin, visualisoinnin tai paikkatiedon tuottamisen verkkopalvelun käyttäjille.

AVOIN DATA

Avoin data on julkishallinnon, organisaatioiden tai yritysten julkista tietoa, joka on kaikille saatavilla vapaasti. Tieto voi olla esimerkiksi tilastoja, karttoja, videoita tai 3D-malleja ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi oman tai ulkopuolisen liiketoiminnan palveluiden kehittämisessä. Suomea pidetään edistyksellisenä avoimen data osalta.

Olemme auttaneet rakentamaan avoimeen dataan perustuvia ratkaisuja niin datan visualisoinninm fyysisten palveluiden saatavuuden kuin työturvallisuudenkin alueilla. Pystymme rakentamaan avoimia tietoalustoja sekä hyödyntämään jo olemassa olevia alustoja uusien ratkaisujen toteuttamisessa. Kerro meille ideasi, me osaamme laittaa avoimen datan töihin!

ESINEIDEN INTERNET (IOT)

Esineiden internetistä (IoT = Internet of Things) puhutaan kun fyysiset laitteet liitetään verkkoon sensoreilla. IoT-laitteita kutsutaan tuttavallisemmin älylaitteiksi, jotka voivat olla esimerkiksi aktiivisuusrannekkeita, älykkäitä kodinlaitteita tai ympäristöön liittyviä sensoreita, esimerkiksi hiilidioksipäästöjen tai katuvalojen mittausta varten. Älylaitteet tuottavat käyttäjälleen arvokasta ja uudenlaista tietoa, jota hyödyntämällä voidaan parantaa olemassa olevaa palvelua tai luoda uusia.

Vahvuutemme on organisaatioiden taustajärjestelmien ja ydinprosessien ymmärtämisessä sekä datanhallinnassa. Meillä on kokemusta IoT-alustojen rakentamiseen ja järjestelmäintegraatioihin. Olemme apuna myös datan hallinnassa ja uusien älykkäiden palveluiden innovoinnissa.

Referenssit

KIINNOSTUITKO MEISTÄ?

Ota yhteyttä ja varaa aika maksuttomaan konsultointiin, jossa kartoitamme yrityksesi tarpeet.

mikko-kivisto-anders sustainable development services

Mikko Kivistö

Country Manager, myynti ja kumppanuudet

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE